LARA CROFT TENNANT

KLUBOVÝ ŠAMPION BCCCZ / CLUB CHAMPION                                                 ČESKÝ ŠAMPION / CHAMPION CZ /                                                                     SLOVENSKÝ ŠAMPION / CHAMPION SK                                                                  KLUBOVÝ ŠAMPION BCCSK / CLUB CHAMPION

C.I.E., Grand Ch. Wendewick Keepsake  x  C.I.E. Highland Rose Tennant

nar. 14.4.2013              CMKU/BOC 6413/13/15                  čip: 968000010141131

DNA CEA normal      DNA TNS  normal      DNA CL  normal   PRA CEA  negativní - 5/2018              DNA GG n/p

RTG DKK - HD A/A   RTG DLK - ED 0/0   OCD n/n      bonitace: iimbasnnnna/G1,J1,O1

 

 

 

VÝSTAVY:  2x r. CACIB, 4x r. CAC CZ, 4x CAC CZ, r. CAC HU, 3x CAC HU, r. CAC SK, 5x CAC SK, 2x    CACA , CAC VDH

ZKOUŠKY: ZZO, ZOP, BH,  ZPU1,ZM, ZZO1, IPO - ZTP, ZVOP, IPO1

 

TOPlist
aktualizováno: 10.11.2018 20:23:56